Michał Szczęsny
Exatel

W Exatel odpowiada za prace Biura Architektury i Planowania Sieci. Wcześniej wiele lat w Polkomtel zarządzał różnymi obszarami architektonicznymi – od architektury rozwiązań usługowych w domenie Sieci do architektury korporacyjnej w domenie IT.  W swojej pracy zawodowej zajmuje się głównie wdrożeniami sieci telekomunikacyjnych i rozwiązań następnych  generacji – niezależnie od tego jaka to warstwa – od transportu po usługi.  Jest specjalistą z zakresu zarządzania strategią technologiczną ściśle skorelowaną z dynamicznie zmieniającym się rynkiem telekomunikacyjnym.