Artur Piechocki

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Prowadzi ekspercką kancelarię prawną świadczącą obsługę prawną w zakresie prawa związanego z nowymi technologiami informacji i komunikacji (ICT). Specjalizuje się głównie w obsłudze klientów sektora internetowego oraz telekomunikacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem usług świadczonych drogą elektroniczną, bezpieczeństwa informacji oraz domen internetowych. 

 

Ekspert European Network and Information Security Agency (ENISA) w zakresie  Regulatory&Legal, Privacy&Data Protection.

 

Aktywnie uczestniczy w działaniach mających na celu popularyzację zagadnień prawnych dotyczących nowych technologii, ochrony danych osobowych, koordynując debaty publiczne z udziałem uznanych ekspertów.

 

Wcześniej Doradca ds. Prawnych i Polityki Domenowej Rejestru .PL (NASK), w którym zajmował się kreowaniem i realizacją polityki lokalnej i międzynarodowej narodowego rejestru, dotyczącej nazw domen internetowych. W Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej instytucie badawczym pracował również, jako radca prawny oraz kierował Działem Domen NASK, reprezentując rejestr w Polsce i w organizacjach międzynarodowych. W latach 2010 - 2012 kierował grupą prawną projektu Academica przy Bibliotece Narodowej, współtworząc podstawy prawne dla funkcjonowania krajowego, międzybibliotecznego systemu wypożyczeń egzemplarzy cyfrowych.  

 

Współpracownik polskich oraz międzynarodowych organizacji: Council of European National Top-Level Registries (CENTR), ze szczególnym uwzględnieniem grupy prawnej i regulacyjnej tej organizacji, oraz Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), w których od blisko 13 lat zajmował się zarówno bieżącą współpracą, jak i pracował w grupach roboczych i spotkaniach organizowanych przez te instytucje. Uczestniczył w spotkaniach Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej (ITU), reprezentując sector member

 

Wieloletni członek grup roboczych Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), w tym Grupy Operatorów Telekomunikacyjnych oraz Komitetu Mediów Elektronicznych. 

 

Współzałożyciel Sądu Polubownego przy PIIT, zajmującego się rozstrzyganiem sporów o nazwy domen internetowych, a także pierwszy przewodniczący Komisji utworzonej dla administrowania funkcjonowaniem tego Sądu. Współautor wprowadzenia rozstrzygania sporów dotyczących nazw domen internetowych do Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, a także twórca stosowania w Polsce procedury UDRP w ramach WIPO (World Intelectual Property Organization)

 

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowego Studium Zwalczania Nieuczciwej Konkurencji na Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

Autor licznych wystąpień, wykładów, szkoleń i publikacji zarówno w Polsce jak i zagranicą, których główny temat stanowi prawo dotyczące nowych technologii, a w tym nazw domen internetowych, prawo telekomunikacyjne, a także ochrona własności intelektualnej. Posiada wieloletnie doświadczenia w relacjach z podmiotami zagranicznymi, związanymi z organizacjami międzynarodowymi, dla których wykonywał ekspertyzy, dokumentację oraz uczestniczył w bieżących pracach grup roboczych.