Andrzej Oleszek
Dell

Absolwent Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej w zakresie Sieci Transportu Informacji. Zajmuje się nadzorowaniem i konsultacjami związanymi z procesem informatyzacji przedsiębiorstw, wyborem technologii oraz strategiami wdrożeniowymi. Specjalizuję się w zagadnieniach bezpieczeństwa sieciowego oraz odpowiada za projektowanie sieci informatycznych i teleinformatycznych. Posiada długoletnie praktyczne doświadczenie zdobyte w trakcie pracy w wielu uznanych firmach o profilu informatycznym. Obecnie pełni rolę inżyniera rozwiązań sieciowych w zakresie technologii i rozwiązań firmy Dell. Obszary zainteresowań: zarządzanie, integracja oraz bezpieczeństwo systemów informatycznych.