Marta Kittel
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Radca prawny. Ekspert z dziedziny zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem nabytym m.in. w Biurze Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych, a także, jako zamawiający w jednostkach sektora finansów publicznych oraz w firmie informatycznej. W kancelarii kieruje pracami zespołu Prawa zamówień publicznych. Praktyczne doświadczenie w zakresie zamówień publicznych zdobyła jako pracownik podmiotu specjalizującego się we wszechstronnym doradztwie zamawiającym i wykonawcom w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego i na etapie wykonywania zamówień. Pełnomocnik stron w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Posiada 9.letnie doświadczenie w zakresie stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Współautorka wielu publikacji dziedzinowych, m.in. poradnika w zakresie sporządzania opisu przedmiotu zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego lub systemu informatycznego dla beneficjentów 7 Osi Priorytetowej POIG. Inne publikacje: Dokumenty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; Zamówienia Publiczne w orzecznictwie sądowym, Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce komunalnej a Zamówienia Publiczne. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu polskiego i europejskiego prawa zamówień publicznych. Ekonomista, absolwentka Instytutu Prawa oraz Instytutu Informatyki w Prywatnej Wyższej Szkole Businessu, Administracji i Technik Komputerowych w Warszawie.