Ścieżka 1
Ścieżka 2
Ścieżka 3
Ścieżka 4
09:00
Keep FIT with PLNOG (sala: track 3)
11:00
Przerwa kawowa
12:40
Przerwa obiadowa
15:00
Przerwa kawowa
16:40
Ceremonia Zamknięcia 16 IGRZYSK PLNOG (sala: track 3 )

* Uwaga: Agenda może ulec zmianie.

- Sesja techniczna: wykład (45-minutowa prezentacja)
- Sesja biznesowa: case study
- Sesja biznesowa: prawo/legislacja/prawo unijne itp.
- Sesja biznesowa: prezentacja vendora, prezentacja nowego sprzętu i funkcjonalności
- Panel dyskusyjny
- Sesja partnerska, w ramach projektu partnerskiego
-
- Wykład edukacyjny