Ścieżka 1
Ścieżka 2
Ścieżka 3
Ścieżka 4
08:00
Rejestracja
09:30
Ceremonia Otwarcia 16 IGRZYSK PLNOG
11:30
Przerwa kawowa
12:50
Przerwa obiadowa
15:10
Przerwa kawowa
16:35
Przerwa kawowa
18:45
Prezentacje finalistów wyboru do RADY + Q&A (sala: track 3)
20:30
Impreza wieczorna

* Uwaga: Agenda może ulec zmianie.

- Sesja techniczna: wykład (45-minutowa prezentacja)
- Sesja biznesowa: case study
- Sesja biznesowa: prawo/legislacja/prawo unijne itp.
- Sesja biznesowa: prezentacja vendora, prezentacja nowego sprzętu i funkcjonalności
- Panel dyskusyjny
- Sesja partnerska, w ramach projektu partnerskiego
-
- Wykład edukacyjny