System zarządzania bezpieczeństwem informacji jako integralny komponent dostarczania usług telekomunikacyjnych

Bezpieczeństwo informacji oraz szeroko pojęte bezpieczeństwo cybernetyczne to temat który w chwili obecnej z wartości dodanej dla rynku sieciowego stał się elementem integralnym procesów dostarczania usług telekomunikacyjnych. Klienci wymagają bardzo skrupulatnego podejścia do ochrony informacji zarówno przetwarzanej w swoich systemach, jak również systemach dostawców usług. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest wielopoziomowa implementacja „Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji”, opartych na międzynarodowych standardach tj. ISO27001 oraz dobrych praktykach wypracowanych przez rynek. Jeśli chcecie Państwo dowiedzieć się więcej o procesie implementacji systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz poznać praktyczne podejście do tego zagadnienia po stronie dostawcy usług telekomunikacyjnych zapraszamy na naszą prezentację.

Prowadzący