Dell One Network – Unifikacja sieci LAN

Dell One Network, jest to nowa architektura sieciowa Dell dla rozwiązań kampusowych. Dell One Network integruje przewodową i bezprzewodową sieć w jedną infrastrukturę umożliwiającą klientom szybkie projektowanie nowych usług, upraszcza kontrolę i zarządzanie co w efekcie obniża całkowite koszty posiadania rozwiązania przy zachowaniu najwyższej jakości dla użytkowników. Kluczowymi elementami rozwiązania są: stakowalne, wyniesione przełączniki węzłowe, modularna platforma szkieletowa, bezprzewodowe punkty dostępowe oraz mechanizmy zarządzania, które integrują wszystkie komponenty w jednolite środowisko.

Prowadzący