Wielopunktowy VPN

Wysoka jakość łączy internetowych skłania część firm do rezygnacji z usług MPLS VPN na rzecz IPsec VPN. Dynamiczny wielopunktowy VPN pozwala użytkownikom obniżyć koszty, a z kolei operatorom może pomóc utrzymać klienta. W trakcie prezentacji przedstawiona zostanie zasada działania dynamicznych sieci VPN opartych o NHRP i mGRE, pojawią się przykłady konfiguracji na urządzeniach różnych producentów oraz doświadczenia projektowe.

Prowadzący