Planowanie sieci FTTx z wykorzystaniem technik T-WDM

Mimo iż wiemy już sporo na temat różnych modeli planowania FTTx przy użyciu różnorodnych technologii GPON - jednakże dostęp optyczny dostaje właśnie nowe życie - zaczynamy doświadczać nowych możliwości oraz nowych technik planowania, modelowania i wdrażania rodem z dzisiejszych optycznych systemów tele-transmisyjnych.
Jeśli chcesz się dowiedzieć jak wykorzystać zwielokrotnienie długości fali wraz z planowaniem FTTx, w celu osiągnięcia większego bezpieczeństwa, polepszenia zarządzaniem zasobami sieci transportowej oraz otwarcia się na współdzielenie infrastruktury, dołącz na tę sesję.
Przejdziemy od kluczowych zmian w standaryzacji oraz aspektach warstwy fizycznej i logicznej nowego planowania na poziomie systemu lub elementu sieciowego.

Prowadzący