Praktyczne zastosowania technologii SDN w środowisku akademickim na przykładzie Cisco ACI

TBD

Prowadzący