Automatyzacja kreaowania usług operatorskich w separacji od rodzaju urządzeń - Network Services Orchestration

U większości operatorów infrastrukturę sieci tworzą urządzenia wielu producentów. Realizacja usług w takim środowisku nie tylko wymaga wiedzy z zakresu konfiguracji wielu rodzajów urządzeń i implementacji standardów na nich, ale także biegłości w nanoszeniu zmian dla wdrażanych usług - co bywa uciążliwe, czasochłonne i podatne na błędy - czyli jest nie na miarę naszych czasów.


Ten ostatni problem można rozwiązać wykorzystując platformę Cisco NSO (Network Services Orchestration) - unifikującą konfigurację urządzeń różnych producentów.


Platforma NSO udostępnia API do kreaowania usług w sposób jednolity, niezależny od producenta urządzeń.


W ramach sesji przedstawione zostanie demo działania NSO przy kreaowaniu usługi typu L2VPN w środowisku operatorskim.

Prowadzący