Dyrektywa NIS

a) zakres obowiązków dla przedsiębiorców, w tym ICT;
b) podmioty objęte obowiązkami;
c) rola sektora państwowego;
d) praktyka współpracy w wykrywaniu i zgłaszaniu zagrożeń sieciowych;

Prowadzący