Usługi w sieci operatorskiej - QoS, multicasty, wideo

TBD

Prowadzący