Budowa sieci dostępowej dla operatora

W ramach ścieżki edukacyjnej uporządkowana zostanie podstawowa wiedza na temat różnych technologii wykorzystywanych przez operatorów do budowy odcinka "ostatniej mili", czyli podłączenia abonentów do swojej sieci. Zaprezentowane zostaną najważniejsze elementy takich sieci, przedstawiając zarówno różnice jak i części wspólne.

Prowadzący