Automatyzacja procesu tworzenia usług CPE w chmurze dla operatorów w oparciu o rozwiązanie Juniper Contrail Service Orchestration

Podczas prezentacji zostanie zaprezentowane nowe narzędzie firmy Juniper Networks, Contrail Service Orchestration (CSO), zgodne ze standardem ETSI, do automatyzacji tworzenia i zarządzania usług VNF w chmurze. CSO to dedykowane narzędzie dla operatorów i końcowych klientów usług CPE w chmurze, na które składają się specjalne narzędzie graficzne do budowy usług VNF, portal administracyjny operatora, panel końcowy klienta oraz sieciowy aktywator serwisów. CSO integruje się z kontrolerem SDN Contrail i jest nowoczesnym, elastycznym i zcentralizowanym rozwiązaniem dla operatorów, które ma za zadanie skrócić czas dostarczenia usługi CPE nawet do kilku minut, jednocześnie zmniejszając koszty jej uruchomienia oraz umożliwiające uruchamianie nowych rozwiązań CPE innych producentów.

Prowadzący